E_BUSINESS     

Günümüz işletmelerin en önemli hedefleri arasında satınalma faaliyetlerinde etkinlik sağlamak gelmektedir. Bu konuda başarı sağlamak isteyen organizasyonlar, satınalma süreci verimliliğini arttıran, çalışanların üretkenliğini hızlandıran ve süreç maliyetleri en aza indiren çözümleri uygulamaya koymak zorundadırlar.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki; görsellik ve iletişim eksikliği nedeniyle tedarik zinciri yönetiminde pek çok verimsizlik ortaya çıkmaktadır.

 • Orijinal ekipman üreticisi (OEM) - Satın Alma Departmanı – Distribütör – Son Kullanıcı arasındaki iletişim kopukluklarını ortadan kaldırmak,
 • Her aşamadaki onay ve kontrol işlemlerini ortadan kaldırarak sürece hız ve esneklik kazandırmak,
 • Son kullanıcı tarafından talep edilen malzemenin hiçbir yanlış tanımlamaya imkan tanınmadan istenen yerde, istenen miktarda ve istenen zamanda bulunmasını garanti altına almak,

  hedefleri doğrultusunda geliştirdiğimiz E-PROC ile tüm satınalma sürecinizi on-line olarak internet ortamında yönetiyoruz. Üstelik endirek maliyetlerinizi %40’lara varan oranlarda azaltarak.

  Kullanıcı-PROMAR-üretici arasında hızlı, güvenli, etkin bir süreç yönetimi sağlanarak, gereksiz proses maliyetlerini ortadan kaldıran E-PROC’un başlıca özellikleri :

 • Internet üzerinden hızlı ve kolay kullanım,
 • Şirkete, departmana ya da kişiye özel ürün katalogları,
 • Etkin bütçe kontrolu,
 • ABC analizleri
 • Farklı düzeyde yetkilendirme,
 • Siparişin izlenmesi,
   
Kullanıcı, Satın Almacı, Tedarikçi Ayrı Kullanım Yetkileri   Şirkete Özgü Ürün Katalogları   Etkin Bütçe Kontrolü